Kıvanç Group, sürekli gelişimin yanı sıra ekonomik büyümenin en temel gerekliliği olan Ar-Ge’nin öneminin farkında olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, geniş kapsamlı AR-GE ve Kalite Kontrol Laboratuvarını kurmuştur. Laboratuvar ısı ve fiziksel testlerin yapıldığı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Isı ve fiziksel test laboratuvarında hammadde (kumaş, aksesuar vb.) ve bitmiş ürün (koruyucu elbise) kontrolleri EN ve ISO standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan testler sonucunda yeni ürünler geliştirilmekte ve CE sertifikasyonu öncesi tüm kontroller yapılmaktadır. Bu kontroller ürün güvenilirliğini arttırmakta ve süreçleri hızlandırmakta fayda sağlamaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan testler aşağıdaki gibidir:

 • TS EN ISO 15025 Sınırlandırılmış alev sıçraması için deney metodu (Sınırlı Alev Yayılması (A))
 • TS EN 367 Aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini metodu(Alevli Isı Transferi (B))
 • TS EN ISO 6942 Işıma yoluyla yayılan ısı kaynaklarına maruz kalan malzeme ve malzeme birleşimlerinin değerlendirilmesi(Radyan ısı transferi (C))
 • TS EN ISO 13934-1 En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini (Kopma mukavemeti tayini)
 • TS EN ISO 13937-2 Pantolon biçimindeki deney numunelerinin yırtılma kuvvetinin tayini tek yırtma metodu(Yırtılma mukavemeti tayini )
 • TS EN ISO 12945-2 Martindale metoduyla kumaşlarda yüzey tüylenmesi ve boncuklanma yatkınlığının tayini
 • TS EN ISO 12947-2 Martindale metoduyla kumaşların aşınmaya karşı dayanımının tayini- Bölüm 2: Numune kopmasının tayini
 • TS 257 EN 20811 Su geçirmezlik tayini (Hidrostatik basınç deneyi)
 • TS 391 EN ISO 9237 Kumaşlarda hava geçirgenliğinin tayini
 • TS EN ISO 4920 Yüzey ıslanmasına karşı direncin tayini (Püskürtme deneyi)
 • TS 251 (ISO 3801) Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini(Gramaj tayini)
 • TS EN ISO 105 X12 Sürtünmeye karşı renk haslığı tayini
 • ISO 6330 Ev tipi çamaşır makinesi ile yıkama ve kurutma işlemleri
 • TS EN ISO 5077 Yıkama ve kurutmadan sonra boyut değişmesinin tayini
 • TS 250 EN 1049-2 Birim uzunluktaki iplik sayısının tayini
 • TS EN ISO 14116 Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler, malzeme grupları ve giyecekler(Sınırlı alev yayılmasına karşı koruma )
 • Renk koordinatları belirleme (Spektrofotometre ile Renk kontrolü)
 • TS 244 EN ISO 2060 Doğrusal yoğunluk (birim uzunluk başına kütle) tayini-Çile metodu(İplik numarası tayini (Kumaştan ve iplikten))
 • Dijital mikroskopla elyaf analizi