ARCSTAR – Elektrik Arkına Karşı Koruma

Neden ARCSTAR?

Elektrik arkı, iletkenler arasında yüksek akımlı kesintisiz bir elektrik deşarjıdır ve çok parlak bir ışık ve yoğun ısı oluşturur. Elektrik arkı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır, yoğun sıcaklık sonucu ciddi yanık ve ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi bir tehdittir. Elektrik arkı; yoğun ışık, basınç dalgası, gürültü veya toksik dumanlar gibi başka potansiyel tehlikeler de doğurabilmektedir.

Enerji iletim ve dağıtım tesislerinde çalışan kişiler ile fabrikalarda görev alan bakım ekip personeller için yüksek gerilim sürekli bir tehdit oluşturmaktadır.

Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar elektrik arkına maruz kaldığında tutuşur, delinir ve alev alarak kişinin vücudunda yaralanmalara sebebiyet verir.

ARCSTAR koruyucu elbiseler, elektrik arkı ve benzer şartlar altında çalışanların uzun süreli yaralanma riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

Başlıca uygulama alanları, Elektrik Şirketleri, Enerji Dağıtım, Enerji Santralleri, Demiryolları, Mühendislik Projeleri, Rafineriler, Gemi Endüstrisi, Otomotiv Endüstrisi olarak sınıflandırılabilir.

Elektrik arkına karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri

Elektrik arkının termal etkilerine karşı koruma için gereksinimler bulunmaktadır, standarda göre bu iki yolla yapılabilir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir veya iki metot da kullanılabilir.

Açık ark metodu EN 61482-1-1, açık kutu testi ise EN 61482-1-2 kapsamına düşmektedir.

Açık ark testi, Ark Termal Performans Değeri (ATPV) ile gerçekleşir. En az 167,5 kJ/m2(4 cal/cm2) olmalıdır. Yüksek değer daha iyi koruma anlamına gelir. Gerekli ATPV değeri risk analiziyle belirlenir.

Kutu testinde, sınıf test şartlarına ve ölçülen termal korumaya göre belirlenir. Sınıf 1 minimumdur ve 4 kA lık bir akım, 500 ms ve 30cm uzaklığı kapsar. Sınıf 2 testi içinse bu değer 7 kA’dır.