METALSTAR – Ergimiş Metal Sıçramasına Karşı Koruma

Neden METALSTAR?

Metalleri basınç, ısı, alev veya elektrik arkı ile birleştirme işlemine kaynak denir. Potansiyel tehlikelere karşı yeterli önlemler alınırsa, kaynak çalışması güvenli bir iştir. Bu önlemler göz ardı edilirse, kaynakçılar kıvılcımlara, ergimiş metal sıçramalarına, radyasyona, ısıya, sıcak metale, dumana, gaza ve hatta elektrik çarpmasına maruz kalabilir.

Kaynakçılar da, itfaiyeciler ve diğer birçok meslek grupları gibi yaralanmalardan koruyan bir giysi giymelidir. En sık rastlanan yaralanma, kaynak sıçramasıyla oluşan yanıklardır. Ciddi yanıklar ise cilde kısa süreli çok yoğun ark temasında meydana gelir.

Demir & çelik tesislerinde karşılaşılan ergimiş metal sıçramaları çok tehlikeli olabilir. Ergimiş metal, iş giysisinin dış kumaşına yapışabilir ve kişinin cildini yakarak çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar; kaynak veya ergimiş metal sıçraması sırasında yanmaya, erimeye veya damlamaya başlar, kişinin vücudunda yaralanmaları artırır.

METALSTAR Koruyucu elbiseler, ergimiş metal ve kaynak sıçramaları meydana geldiğinde kumaşın üzerinden akmasına imkan sağlar ve yanmaya devam etmez. Kişinin yanık riskini azaltır ve hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

Başlıca uygulama alanları, Demir & Çelik Endüstrisi, Otomotiv Endüstrisi, Mühendislik Projeleri, Dökümhaneler, Demiryolları, Gemi Endüstrisi ve Kaynak İşletmeleri olarak sınıflandırılabilir.

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir.

  • Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
  • Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
  • Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
  • Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
  • Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
  • Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

ISO 11611 Isı & Aleve Karşı Koruma:

ISO 11611, giyen kişinin başı (başlık) ve ayakları (tozluk) dahil vücudunu korumak için tasarlanan, kaynak ve benzeri risk taşıyan yardımcı işlemler sırasında giyilen başlık, önlük, kolluk ve tozluk dahil koruyucu giysilerin asgari temel güvenlik gereksinimleri ve test metotlarını tanımlamaktadır.

ISO 11611, spesifik performans gereksinimlerine sahip iki koruma sınıfı tanımlamaktadır; düşük seviye için Sınıf 1, yüksek seviye için Sınıf 2.

Sınıf 1: Düşük seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan düşük tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.

Sınıf 2: Yüksek seviyelerde sıçrama ve radyan ısıya neden olan daha tehlikeli kaynak işlerine karşı korumadır.