REFSTAR – Radyan Isıya Karşı Koruma

Neden REFSTAR?

Demir & çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi yüksek sıcaklıktaki tesislerde çalışan kişiler yüksek oranda radyan ısıya maruz kalmaktadırlar, ve bu da yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pamuk, polyester gibi geleneksel kumaşlar tutuşur, alev alır. Ayrıca yüksek radyan ısı kişinin çalışma imkanını kısıtlar.

REFSTAR koruyucu elbiseler, radyan ısıyı geri yansıtarak daha konforlu ve güvenli bir şekilde çalışma ortamı için tasarlanmıştır.

REFSTAR elbiseler ilave bir koruma sağlamak amacıyla diğer koruyucu elbiselerin üzerine giyilmelidir. Koruyucu elbiselerin yerine değil, onların tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır.

Uygulama Alanları

Başlıca uygulama alanları, Havalimanı Personeli, Alüminyum İşçileri, Otomotiv Endüstrisi, Çimento Endüstrisi, Seramik Endüstrisi, Demiryolları, Cam Endüstrisi, Demir & Çelik Endüstrisi, Gemi Endüstrisi, Kaynak İşletmeleri olarak sınıflandırılabilir.

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir.

  • Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
  • Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
  • Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
  • Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
  • Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
  • Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

 

REFSTAR elbiseler, ISO 11612’ye göre sertifikalıdır; ayrıca dokuma koruyucu kumaşlara kıyasla alüminize elbiselerin Radyan Isı Transfer değeri çok daha yüksektir. ISO 1162’ye göre Radyan Isı Transfer Kodu C olarak belirlenmiştir. 4 seviye bulunmaktadır. C1 en düşük ve C4 en yüksek koruma seviyesidir.

Alüminize elbiseler ergimiş metal sıçramalarına karşı da koruma sağlar. Ergimiş Alüminyum Sıçraması Kod D, Ergimiş Demir Sıçraması Kod E altında ele alınmaktadır. D1 ve E1 en düşük koruma seviyesiyken, D3 ve E3 en yüksek koruma seviyesidir.