FORESTAR – Kesilmeye Karşı Koruyucu Elbiseler & Ekipman

Neden FORESTAR?

Zincirli testereler büyük yaralanmalara yol açabilir. Zincirli el testeresi kullanan herkesin yeterli eğitimi almış ve gerekli yetkinliklere sahip olması önemlidir. Ayrıca zincirli testereyi kullanırken uygun kesilmeye karşı koruyucu giysi giymeleri gerekmektedir.

Forestar kesilmeye dayanıklı kıyafet, ağaç kesme ve boylama operatörleri için tasarlanmış olup özel koruyucu katmanı sayesinde motorlu testereyi durdurup kişinin zarar görmesini engeller.

Forestar kesilmeye dayanıklı elbiseler, Türkiye’de üretilmiş ilk EN 381 sertifikalı üründür.

Kesilmeye dayanıklı elbiseler tam koruma için doğru ekipmanla beraber kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar; kesilmeye dayanıklı çizme, kesilmeye dayanıklı eldiven, baret, vizör ve kulak koruyucudur.

Uygulama Alanları

• Fidancılık
• Ormancılık
• Enerji Dağıtım
• Tarım

Zincirli testereye karşı koruma sağlayan koruyucu giysi gereksinimleri:

Zincirli testere KKD’lerinden bazıları Sınıf 1, Sınıf 2 ve Sınıf 3 olarak etiketlenmiştir. Bu etiketleme, söz konusu KKD öğesinin test edildiği motorlu testere hızını ve dolayısıyla testereyi etkin bir şekilde durdurabileceği hızı tanımlar. Sınıf 1 ürünler 20 m/s, Sınıf 2 ürünler 24 m/s ve Sınıf 3 ürünler 28 m/s testere hızı ile test edilmektedir.

Bacak koruması, zincirli testere kullanırken önemli bir KKD parçasıdır ve EN381-5 ile uyumlu olmalıdır.

Baret EN 397, kulak koruma EN 352-1’e göre uyumlu olmalıdır. Gözlerin korunması ise EN 1731 ile uyumlu göre vizör veya EN 166 ile uyumlu güvenlik gözlüğü ile sağlanır.

Kesilmeye karşı dayanıklı ceketler, EN 381-11’e uygun olmalıdır.

Kesilmeye dayanıklı eldivenler, Mekanik Tehlikeler için EN388 ve Zincirli El Testeresi için EN 381-7 ile uyumlu olmalıdır – zincirli testere kesilmelerine, dikenli malzemelere ve soğuk/ıslak koşullara karşı koruma sağlamalıdır.

Kesilmeye dayanıklı çizmeler için özel gereksinimler EN ISO 20345:2011’de yer almaktadır.