Madencilik

Kıvanç Group, Madencilik alanında 1989 yılından beri Edirne’deki 82,000 m2’lik tesisinde, sahibi olduğu ruhsatlı maden sahalarında ve 600 m2 kapalı alanıyla faaliyet göstermektedir.

Madencilik bölümünde Silis Kumu (Kuvars Kumu) ve Musselstone (Midye Taşı-Küfeki) çıkarılmaktadır. Maden sahalarından çıkarttığı kara esaslı silis kumunu ve ayrıca bölgeye özgü başta Selimiye Camii olmak üzere bir çok tarihi yapıda kullanılmış olan Eosen devrinden kalma Doğal Taş’ın (Musselstone) üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

Edirne ili Süloğlu ilçesindeki kuvars kumu maden rezervimizin oluşumu jeolojik zaman dilimi cetveline göre geç eosen (55,0 myö – 33,7 myö) erken oligosen (33,7 myö – 23,8 myö) dir. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 200m civarındadır. Paleozoik dönem (300 myö) sonlarında başlayan tektonik ve volkanik hareketlilik denizin altında kalan kara parçasının yükselerek günümüz halini almıştır. Bu süreçte deniz sularının geri çekilmesi ve koloni halinde yaşayan midyelerin kuvars kumunun üzerine bir örtü tabakası yaparak kumun temiz halde kalmasını sağlamıştır.

  • Silis kumu; içme suyu filtrasyonunda, yapı kimyasallarında, demir yollarında patinaj kumu olarak ve hipodrom kumu olarak kullanılmaktadır.
  • Musselstone (Midye Taşı-Küfeki); kalker, silis ve fosil (midye) çökeltilerinden oluşmuş, açık bej tonlarda, fosilli, oluşumuna bağlı olarak sık veya kısmi gözenekli, kompakt bir taştır. Midye taşı dahili mekânlarda, döşeme kaplamalarında, kemerlerde, sütunlarda, sövelerde, cumbalarda, harpuştalarda, şöminelerde, bahçe düzenlemesinde, rölyeflerde, taç kapılarda, portal, mihrap ve minberlerde, çörten, sanat ve zarafet gerektiren eserlerde de çokça kullanılmıştır. Günümüzde de tarihi eserlerin restorasyonlarında ve yeni binalarda, köşk, villa ve yalılarda bina kaplamaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, bahçe duvarları ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.