INDUSTAR – Isı ve Aleve Karşı Koruma

Neden INDUSTAR?

Petrol ve gaz endüstrisindeki yüksek sağlık ve güvenlik standartlarına rağmen; işçiler, parlama durumları dahil olmak üzere çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya kalabilir ve bu parlama sırasında işçiler, ısı ve aleve maruz kalır.

Pamuk veya polyester gibi geleneksel kumaşlar, sadece 3-4 saniyelik bir alev yalamasında yanmaya devam eder, erir veya damlar.

INDUSTAR Koruyucu elbiseler ise daimi olarak aleve dayanıklıdır; erimez, tutuşmaz ve yanmaya devam etmez. Bu sayede kişinin yanık riskini azaltır, kaçış için zaman sağlar; hayatta kalma şansını artırır.

Uygulama Alanları

Başlıca uygulama alanları, Petrol & Gaz, Rafineriler, Off-shore, Petrokimya Tesisleri, Mühimmat Tesisleri, Havai Fişek Üreticileri, Çimento Endüstrisi, Cam Endüstrisi, Askeriye & Polis, Demiryolları, Gemi Endüstrisi olarak sınıflandırılabilir.

ISO 11612 Isı & Aleve Karşı Koruma:

Bu standardın amacı ısı ve aleve karşı koruma sağlayan giysi için asgari performans gereksinimlerini belirlemektir. Bu standartta listelenen birçok tehlike arasında üç performans seviyesi (dördüncü bir performans seviyesine sahip Radyan Isı dışında) bulunmaktadır. Seviye 1 düşük risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 2 orta dereceli risk algılamasına maruz kalındığını gösterir. Seviye 3 yüksek risk algılamasına maruz kalındığını gösterir.

  • Kod A: Sınırlı Alev Yayılması (A1, A2)
  • Kod B: Konvektif Isı (B1, B2, B3)
  • Kod C: Radyan Isı (C1, C2, C3, C4)
  • Kod D: Ergimiş Alüminyum (D1, D2, D3)
  • Kod E: Ergimiş Demir (E1, E2, E3)
  • Kod F: Kontak Isı (F1, F2, F3)

EN 1149-5 Elektrostatik Özellikler:

Bu Avrupa Standardı, elektrostatik yük boşalmaları sırasında oluşabilecek patlamaların engellenebilmesi için topraklama sistemine ilave olarak kullanılan antistatik koruyucu giysilerin malzeme ve tasarım gereksinimlerini belirtmektedir. Bu gereksinimler oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı atmosferlerde yeterli olmayabilir. Bu Avrupa Standardı şebeke voltajlarına karşı koruma için geçerli değildir.