Endüstri Ürünleri

Her sektörde farklı riskler mevcuttur. Risklere bağlı olarak uygun koruyucu giysinin seçilmesi gereklidir. Yapılacak risk analizi sonrasında doğru koruyucu elbise seçilmelidir. Aşağıda bazı riskler açıklanmıştır:

  • Isı / Alev ve Statik Yüklenme: Statik yüklenmeden dolayı kıvılcım oluşabilir ve ortamda patlayıcı gaz var ise bu bir patlamaya neden olabilir. INDUSTAR koruyucu elbiselerimiz ısıya ve aleve dayanıklı antistatik özelliktedir, çalışanların alev patlamalarına karşı korunmasını sağlar.
  • Ergimiş Metal Sıçramasına Karşı Koruma: Ergimiş metal veya kaynak sıçramaları iş elbiselerinin yanmasına ve çalışanların yaralanmasına sebebiyet verebilir. METALSTAR koruyucu elbiselerimiz demir&çelik, alüminyum fabrikaları, kaynak işlemleri gibi yerlerde gerekli korumayı sağlar.
  • Elektrik Ark Patlamalarına Karşı Koruma: Elektrik Ark patlamaları enerji üretim, iletim ve dağıtımı gibi alanlarda çalışanların ve elektrik bakımı yapan kişilerin başına gelen bir durumdur. En tehlikeli durumlardan biridir. Sadece milisaniyeler sürmesine rağmen çok yüksek sıcaklık, ergimiş metal sıçraması, radyan ısı, basınç gibi bir çok riski doğurur. ARCSTAR koruyucu elbiselerimiz elektrik ark patlamalarına karşı koruma sağlar.
  • Radyan Isıya Karşı Koruma: Cam, demir&çelik, alüminyum gibi sektörlerde ergimiş malzemelerden yayılan yüksek radyan ısı oluşur. REFSTAR koruyucu alüminize elbiselerimiz radyan ısıyı yansıtarak çalışanların güvenliğini artırmaktadır.

 

Endüstriyel kullanıma yönelik kişisel koruyucu elbiselerle ilgili birçok standart vardır:

standartlar

EN ISO 11612 – Isı, Alev ve Metal Sıçramalarına Karşı Koruma
EN ISO 11611 – Kaynak Sıçramasına Karşı Koruma
EN ISO 14116 – Sınırlı Alev Yayılmasına Karşı Koruma
EN 1149-5 – Statik Elektrikten Korunma (Elektrostatik Özellikler)
EN 61482-1-2 – Elektrik Arkına Karşı Koruma
EN ISO 20471 – Yüksek Görülebilirlik
EN 343 – Yağmura Karşı Koruma