Klevostar – Çözülebilir Yastık Sistemi ile Türbin, Makine ve Ekipman İzolasyonu

Gerek fabrikalardaki gerekse günlük hayatımızdaki bir çok makine sürekli enerji harcayarak çalışmaktadır. Özellikle 1970’li yıllardaki enerji krizinden sonra, enerji sıkıntısı çekilen ülkelerde harcanan bu enerjiyi en aza indirebilmek için enerji tasarrufu yolları aranmıştır. Yapılan araştırmalar enerjiden tasarruf sağlamanın en etkin yönteminin izolasyon yaparak enerji kayıplarını minimize etmek olduğunu göstermiştir. Tüm dünyanın fark etmiş olduğu gibi enerji kaynakları sınırsız değildir. Özellikle enerjinin çok pahalı olduğu ülkemizde enerji tasarrufu çok büyük önem arz etmektedir.

Klevostar – Çözülebilir Yastık Sistemi ile izolasyon, enerji tasarrufu sağlamasının yanısıra işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlaması, kolay sökülüp takılabilmesi nedeniyle zaman tasarrufu sağlaması (üretim kayıplarının minimum olması) ve son teknoloji ürünlerin kullanımına olanak vermesi açısından en çok tercih edilen izolasyon sistemi olmuştur.

Çözülebilir Yastık Sistemi, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve ısı iletim katsayısı düşük olan malzemeler kullanılarak üretilen izolasyon yastıklarından oluşur. Üretilen bu yastıklar tıpkı bir makineye manto giydirir gibi yan yana ve üst üste konarak makinenin her tarafına sarılır ve herhangi bir yerden ısı kaçması engellenir. Bu şekilde izole edilen bir makine periyodik bakım ya da onarım anında yastıkların kolayca sökülmesi sayesinde tamirata hazır hale gelir. Gerekli tamirat yapıldıktan sonra yastıklar yine eski yerlerine konarak makine çok kısa sürede çalışmaya hazır hale gelir.

AVANTAJLARI

  • İzolasyon ömrü malzeme ömrüne eşittir. Yani İzolasyon söküldüğü zaman tekrar kullanılabilir olduğu için malzeme ömrü ve izolasyon ömrü birbirine eşittir.
  • Montajı ve demontajı çok daha kolaydır.
  • Türbin gövdesi ve makine izolasyonların da devreye giriş süreleri düşük ve homojen izolasyon özellikleri yüksektir.
  • Sabit izolasyona oranla Isı kayıpları daha aza indirgenir
  • Çözülebilir yastık sistemi sabit izolasyondan farklı olarak , izolasyon tekrar tekrar sökülüp takılabilir özelliktedir.
  • Kullanılan malzemeler düşük iletim katsayısına sahip olduklarından ısı izolasyonu yüksek verimle gerçekleşir.
  • İzolasyon uygulanmasının zor olduğu noktalarda kolaylıkla uygulanabilir.
  • Uzun yıllar sorunsuz çalışır. Ekstra bakım gerektirmez.
  • Uzun vadede çok daha ekonomik ve verimlidir.
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Türbin İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Türbin İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Türbin İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Tekstil Boya Makinesi İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Kazan İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi ve Esanjör - Reaktör  İzolasyonu
Klevostar Çözülebilir Yastık Sistemi - Türbin İzolasyonu